4060 – Frakt toll og spedisjon

Kostnader som frakt, toll og spedisjon ifbm. varekjøp.