4070 – Innkjøpsprisreduksjon råvarer og halvfabrikata

Innkjøpsreduksjoner/rabatter på innkjøp. Det er bare nødvendig å føre på denne kontoen om bedriften ønsker å skille ut rabatter på egen konto.