4090 – Beholdningsendring råvarer

Endring i varebeholdning etter varetelling. Motkontoen er 14xx.