4190 – Beholdningsendring under arbeid

Endring i varebeholdning varer i arbeid etter varetelling. Motkontoen er 14xx.

Varer i arbeid er de varene som allerede er levert hos kunde, men ikke fakturert. Om en elektriker monterer stikkontakter hos en kunde og disse ikke er fakturert kunden, så er de fortsatt en varebeholdning for bedriften.