4330 – Innkjøp varer for videresalg middels avgiftssats

Innkjøp av varer for videresalg med middels mva. Her kan du føre varekjøp for videresalg, det vil si varer som er ferdig tilvirkede.

Et eksempel kan være en kafé som kjøper kaffe som de selger videre uten å gjøre noe med kaffen.