4390 – Beholdningsendring, vidersalg

Endring i varebeholdning etter varetelling. Motkontoen er 14xx