4860 – Eksp. gebyr fritt vareinnkjøp

Bokføring av ekspedisjonsgebyr på leverandørfaktura som ikke inneholder mva kan føres på denne kontoen. Ekspedisjonsgebyr kan være en kostnad leverandøren tar for å sende vare eller faktura til det.