5000 – Lønn til ansatte

Lønn til ansatte føres på denne kontoen.

Hva er lønnskostnad? Les mer.