5090 – Periodiseringskonto lønn

Lønnskostnader som ennå ikke er bokført i perioden, ofte ved årsskifte. Dette kaller vi periodisering, som handler om å få inn alle kostnader i riktig periode.