5092 – Feriepenger

Her føres kostnad på feriepenger når de opptjenes gjennom året . Motkontoen blir 2940 – Skyldige feriepenger som da utbetales neste år. Kostnaden oppstår i regnskapet når de opptjenes og ikke når de utbetales.