5100 – Lønn til ansatte timeansatte

Timelønn til ansatte hvis du ønsker å splitte timelønn og fastlønn.