5180 – Feriepenger beregnet

Her føres feriepenger når de opptjenes av de ansatte gjennom opptjeningsåret. Motkontoen blir 2940 – skyldige feriepenger.