5182 – Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger

Arbeidsgiveravgift, beregnet og avsatt/bokført på beregnede feriepenger føres her.