5191 – Påløpt ikke utbetalt lønn timeansatte

Dette er en konto for avsetning av lønnskostnader der kostnaden er oppstått, der lønnen ikke er utbetalt. Dette gjelder eksempelvis når alle timer for en måned utbetales måneden etter at de er opptjent, slik at du får riktig lønnskostnad i riktig periode.