5192 – Feriepenger timeansatte

Arbeidsgiveravgift, beregnet og avsatt/bokført på beregnede feriepenger for timelønn føres her.