5210 – Fri telefon

Ansattes fordel av fri telefon og annen elektronisk kommunikasjon føres her.