5220 – Fri avis

Betaler arbeidsgiver for avisabonnement som ikke er «nødvendig» ifht. arbeid kalles dette for fri avis. Dette anses som en skattepliktig gode/fordel den ansatte må skatte av.