5230 – Fri kost losji og bolig

Grunnlag innberetning av fri losji og bolig i tjeneste bokføres her.