5251 – Gruppelivsforsikring AGA opplysningspliktig

Betaler arbeidsgiver forsikring (gruppelivsforsikring) som både gjelder privat og i jobb er dette en skattepliktig fordel. Dette er da opplysningspliktig, det skal beregnes skatt og arbeidsgiveravgift av dette.