5252 – Ulykkesforsikring AGA opplysningspliktig

Ansattes fordel ved privat ulykkesforsikring som arbeidsgiveren dekker føres her. Dette er opplysningspliktig, og det beregnes arbeidsgiveravgift av dette.