5281 – Annen fordel i arbeidsforhold opplysningspliktig ikke AGA

Grunnlag for arbeidsgiveravgift på andre skattpliktige naturalytelser i arbeidsforholdet føres her.