5290 – Motkonto for gruppe 52

Motkontoen til 52xx-kontoene.

Konto «5290 – Motkonto for gruppe 52». Med gruppe mener vi alle kontoene som starter på 52xx. Summen av disse kontoene skal stemme med summen på konto 5290 på slutten av året. Dette blir da avstemmingskontoen for alt som innberettes av skattepliktige naturalytelser. Dette kan virke/er komplisert og det blir ofte gjort i et lønnssystem.