5330 – Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling

Godtgjørelse /honorar/lønn til styret og bedriftsforsamling føres her. Styrehonorar behandles som vanlig lønn, og er ikke næringsinntekt for mottakeren.