5395 – Annen oppgavepliktig godtgjørelse trekkfri

Innberetning av skattefrie goder føres her.