5405 – Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger når de tjenes opp av ansatte føres her. Motkontoen blir 2785.