5820 – Refusjon av arbeidsgiveravgift

Refusjon av arbeidsgiveravgift på opptjente feriepenger av sykepenger utbetalt fra NAV.