5905 – Gaver til ansatte ikke fradragsberettiget

Skattepliktige gaver til ansatte.

I utgangspunktet er gaver til ansatte skattepliktige, men det finnes noen unntak.

Les mer om satsene på Altinn sine sider.