5910 – Kantinekostnader

Kostnader relatert til kantine og felles mat til ansatte, som innkjøp av mat og drikke (kaffe, juice etc.)