5915 – Overtidsmat

Utgifter til overtidsmat til ansatte.

Dette gjelder når de ansatte har arbeidet sammenhengende over 10 timer.