5950 – Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Kostnader/premien til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Denne premien skal det beregnes og betales arbeidsgiveravgift.