5990 – Annen personalkostnad

Andre personalkostnader, jobbarrangement som sommerfest/julebord og skattefrie goder etc føres her.