6000 – Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom

Avskrivninger for bygninger og fast eiendom. Merk deg at bygninger og eiendom avskrives med 10% per år.

Når du skal gjøre dette fører du konto 6000 til debet (kostnad) og kredit 11xx (reduksjon av regnskapsmessig verdi).

Les mer om avskrivning.