6010 – Avskrivninger på transportmidler

Avskrivninger for transportmidler, maskiner og inventar. Det vil si biler, innredning, og maskiner av stor verdi. Innkjøp/investeringer på over 15 000 kr og som har en levetid på over 3 år skal aktiveres i balansen, det vil si at den føres inn som en eiendel på en 1xxx-konto.

Når du skal gjennomføre avskrivninger fører du konto 6010 til debet (kostnad) og kredit 1xxx (reduksjon av regnskapsmessig verdi).