6020 – Avskrivninger på immaterielle eiendeler

Avskrivninger for immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler er verdier i selskapet som ikke er fysiske gjenstander man kan ta på, som for eksempel forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter.

Immaterielle eiendeler handler altså om at det finnes verdier i en bedrift utenom konkrete fysiske ting man kan ta på som bygninger og maskiner. Selv om disse eiendelene ikke er fysiske, har de en verdi og er derfor en viktig del av bedriftens eiendeler. For eksempel når du skal gjennomføre avskrivninger av goodwill fører du konto 6020 til debet (kostnad) og kredit 1080 (reduksjon av regnskapsmessig verdi).

Les mer om immaterielle eiendeler.