6050 – Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler føres her.