6100 – Frakt transport og forsikring

Kontoen skal benyttes for frakt-, transportkostnader og forsikringer i forbindelse med transport av varer til kunder. Fraktkostnader i forbindelse med varekjøp føres på en 4xxx-konto.