6200 – Elektrisitet

Om du har store produksjonslokaler kan du få egen regning på bruk av elektrisitet tilknyttet produksjonen. Regningen kan da føres på denne kontoen.

Vanlig strømregning som ikke gjelder produksjon føres på konto 6340. Mange ønsker ikke å splitte ut dette da man gjerne deler areal med produksjon og kontor. Da føres som regel hele regningen på konto 6340.