6250 – Bensin dieselolje

Her fører du bensin og diesel som brukes til produksjon. Bensin og diesel som brukes internt til egne transportmidler føres på konto 7000. Det er ikke mva-fradrag for personbiler, kun yrkesbiler (grønne skilter).