6290 – Annen brensel

Benytter du noe annet enn strøm/drivstoff som eks. ved, gass, parafin for å produsere varer kan du føre dette mot denne kontoen. Brukes disse alternative energikildene til oppvarming kan du føre dette på en egen konto i 634x-serien. Opprett da en egen konto slik at du kan se hvor mye du bruker av de ulike energikildene.