6300 – Leie lokaler

Her fører du leie av lokale. Dette kan være husleie for kontoret, butikken eller for næringsbygget ditt.

Mange bedrifter får en faktura på husleie som gjelder for flere måneder, f.eks. 6 måneder eller 12 måneder. For å få et korrekt kostnadsbilde i bedriften er det fordelaktig å periodisere denne slik at du fordeler kostnaden på de månedene den gjelder.