6390 – Annen kostnad lokaler

Andre kostnader som man kjøper sjelden og ikke passer inn i de andre kontoene. Dette kan være diverse smittevernutstyr, fotografier, vifter, skilt etc.