6410 – Leie inventar

Ofte er det mest hensiktsmessig å leie det inventaret du ønsker å ha i bedriften din. Det kan være fordi du ønsker å skifte det ut med jevne mellomrom eller at å kjøpe helt nytt selv er for kostbart. Det kan for eksempel være butikkinventar (hyller, spesielle reoler etc. ), kontormøbler (bord, stoler, pulter etc.)