6430 – Leie andre kontormaskiner

Leie av andre kontormaskiner som for eksempel audiovisuelt utstyr (AV-utstyr), kaffe- og vannmaskiner og printer/kopimaskin.