6490 – Annen leiekostnad

Her føres andre leiekostnader som ikke passer inn i noen av de andre 64xx-kontoene.