6540 – Inventar (Res)

Her føres kjøp av inventar som ikke skal balanseføres. Inventar som skal balanseføres føres på konto 1250. Dette vil si kjøp under 15 000 kr eks. mva. Eksempler er innredning til kontor, butikk og annet næringslokale.