6551 – Datautstyr

Her bokføres datautstyr når innkjøpsprisen er under kr. 15.000,- eks. mva. Er kostnaden over 15.000,- og levetid over 12 måneder, så skal kostnaden bokføres som en eiendel i kontoklasse 1 og avskrives.