6552 – Programvare anskaffelse

Her kan beløp firmaet betaler èn gang for nedlastbar programvare bokføres. Faste beløp firmaet har for abonnement på programvarer kan bokføres på 6420.