6570 – Arbeidsklær og verneutstyr

Her føres mindre kjøp av verneutstyr og arbeidsklær som ikke skal balanseføres og ikke er oppgavepliktig. Eksempler er arbeidsklær, vernesko, hørselvern, hjelmer osv.

Kjøper du inn og krever at den ansatte skal bruke uniform eller spesielle verneklær, er det ikke skatteplikt for den ansatte.

Uniformer kjennetegnes med at de lite egnet til privat bruk, gjerne med en logo på. Verneklær brukes gjerne på grunn av stor slitasje, smuss eller sikkerhetsårsaker.