6571 – Arbeidsklær opplysningspliktig

Her føres kjøp og kostnader relatert til arbeidsklær som skal fordelsbeskattes de ansatte. Om arbeidsgiver for eksempel kjøper klær som like gjerne kan brukes privat, er dette en fordel den ansatte får. Det skal da innberettes via lønnssystemet. Dette kan være en genser helt fri for logoer eller andre reklameeffekter.