6620 – Reparasjon og vedlikehold utstyr

Med reparasjon og vedlikehold menes å sette maskinen tilbake til sin opprinnelige tilstand, som utføring av service og utbytting av defekte deler.

Påkostninger inkluderes ikke her, det skal balanseføres på balansekontoen til utstyret.